Thông báo: Nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, VNPT thông báo: Kể từ 01/5/2022, Mã thanh toán cước dịch vụ viễn thông (MTT) của Quý khách sẽ thay đổi (Chỉ áp dụng với các MTT không có ký tự DNG). Ví dụ MTT cũ 123456 sang MTT mới DNG-123456. Thông tin về các dịch vụ Quý khách đang sử dụng vẫn giữ nguyên. Chi tiết liên hệ 18001166 (miễn cước)

Đăng nhập hệ thống
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chương trình