Giới thiệu

TỔNG QUAN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CỦA VNPT
+ Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về:
- Bán hàng hóa.
- Cung ứng dịch vụ.
+ Được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính và lưu trữ trên máy tính theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
+ Thay thế cho cách xuất hóa đơn, chuyển hóa đơn khách hàng và lưu trữ hóa đơn giấy theo phương thức truyền thống.

 

LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
+ Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử.
+ Hạn chế các rủi ro như: mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.
+ Doanh nghiệp chủ động trong khởi tạo và phát hành hóa đơn.
+ Đơn giản hóa việc phát hành, quản lý hóa đơn, kê khai thuế. Dễ dàng tra cứu thông tin hóa đơn, kiểm soát phát hành hóa đơn.

+ Tiết kiệm chi phí in, phát hành, gửi, lưu trữ và bảo quản hóa đơn.

 

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
+ Là các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có phát hành hóa đơn đến khách hàng:
- Bưu chính, Viễn thông.
- Điện, Nước, Xăng dầu.
- Ngân hàng, Tín dụng.
- Nhà hàng, Khách sạn.
- Các doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ, Hàng hóa …